nature 2113609 1920Vårens konstbildningsprogram för anslutna konstföreningar inom Sveriges Konsföreningar Göteborg är nu här!
I första hand för styrelsemedlemmar, men i mån av plats även för andra medlemmar. Ofta finns det platser så tveka inte!!!

Se programmet här!